Støtte til turneringer:
Vi vil gerne have at så mange af vores ungdomsspillere deltager i individuelle turneringer, derfor dækker OIF/Badminton 50% af tilmeldingsgebyret (ekskl. forplejning og rejse, inkl. Administrationsgebyr) for turneringer, for ungdomsspiller (U9 til U19).
Refusion sker 2 gange årligt - 1. december og 1. maj.
Deltagelse i LBS, LM individuelt og LM hold og DMU afregnes særskilt og der ydes tilskud i det omfang klubbens økonomi tillader det.
Spillere kan først deltage i turneringer, når kontingenten er indbetalt.
Spillerne får program til hver turnering leveret pr. mail fra turneringsarrangør eller kan se det via Badmintonpeople. Den enkelte spiller skal huske at udskrive programmet samt sørge for transport til turneringen.