Velkommen til en ny sæson med ældrebadminton i Ostedhallen

Der kan spilles mandage fra kl. 15.00 til 17.00 som tidligere. Der kan nu også spilles fredage fra kl. 15.00 til kl. 16.00
Der kan tilmeldes maks. 30 spillere. pr. dag.
Ved et fremmøde på mere end 20 spillere er der, i sagens natur, nogle oversiddere.
Sker det, spilles der på alle baner, ét sæt til 21 uden ombolde.
Når sættet er slut, går man ud af banen, og lader evt. oversidderne komme til.
Er der flere oversiddere, får de den næste ledige bane.
De spillere, der først gik ud, starter naturligvis først i næste runde.

Ved behov for yderligere hvile/snak, går banen videre til næste hold.
Hvis deltagerantallet ikke er deleligt med 4, byttes der rundt.
Udskiftningen er altså glidende over alle 5 baner.

Man kan ikke påregne at spille på den samme bane hele tiden.
Banerne skal helst ikke stå tomme.

Kontingent for mandag og fredag kl. 1500 til 1700 for hele sæsonen kr. 500,-

Betaling for bolde til mandagsspillet er kr. 100,00
Betales kontant til Birgit

Ældrespillerne samles ligeledes om en fælles juleafslutning, med fælles julefrokost samt pakkeleg.

Er der stemning, så laver vi også en sæsonafslutning sidst i april, måske også med fælles spisning i cafeteriet.

For yderligere information kontakt formanden:
Hans Høyer . Tlf:: 40 17 75 11 . E-mail: hugosted@gmail.com

INDBETALINGER
Kontingent, stævnegebyr mv. skal indbetales til vores bankkonto:
Regnr.: 9570 Kontonr.: 12331614
 
Husk at angive navn på indbetalingen